Supervizija

Supervizija je proces spremljanja in medsebojnega razmišljanja o delu para terapevt – klient, ki ga terapevt – zdaj supervizant prinaša v supervizijo. Supervizor je tako »tretji«, zunanji opazovalec kliničnega dela terapevta in hkrati s svojo supervizijsko vlogo za terapevta, tudi »tretji udeleženec« v terapevstkem procesu. Supervziija je namenjena boljšemu prepoznavanju in lažji predelavi vsebin v delu psihoterapevta in njegovih izkušenj v delu s klienti. Pomaga mu v lažjem razumevanju in prepoznavanju njegovih – terapevtovih reakcij, občutkov in razmišljanj  v delu s klientom in mu tako omogoča v sodelovanju in odnosu s supervizorjem  kvalitetnejše, s širšim razumevanjem in vpogledom in  večjo varnostjo  opravljati psihoterapevtsko delo. Supervziijska srečanja in dogovor se izvede glede na potrebe in vrsto terapevtovega dela.

Scroll to Top