Skupine

Sophia

Kot prototip majhne in kreativne peer skupine 5-ih psihoanalitikov iz držav bivše Jugoslavije (Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije) deluje pod sloganom »razmišljanje in sanjanje v skupini«. Skupina se ukvarja z izmenjavo kliničnih terapevtskih izkušenj dela s klienti, s supervizijo kliničnega dela članov, z raziskovanjem področja individualne in koletivne travme ter s projekti, ki

Izkušnja v skupini

Wilfred Bion (1961) v knjigi z naslovom “Experiences in groupsandotherpapers” razlaga, da izmenjava mentalnih vsebin v skupini (tudi konfliktnih) lahko neskončno narašča z izmenjevanjem treh “bazičnih predpostavk”, s katerimi se skupina srečuje: prva je namenjena spolnosti in reprodukciji – “parčkanje” (ang. pairing), druga vzdržuje in ščiti skupino – “boj-beg” (ang. flight-fight), in zadnja doseganju potreb

Scroll to Top