LEJA MIKIĆ

Je diplomantka psihoterapevtskih znanosti in specializantka psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo. Za seboj ima tudi izkušnjo dolgotrajne psihoanalitične terapije in psihoanalize. Njena mladostna energija in temperament, občutek za sočloveka, njeno razumevanje in izkušnje različnosti življenjskih okolij in “zgodb” življenja, njena kreativnost in nadarjenost za umetniško izražanje, občutljivost za pravičnost ter občutek za lepoto, želja po stalnem raziskovanju in pridobivanju novih znanj in spoznanj teorije, njena odločnost in vztrajnost, so dragocena in dobra izhodišča in zagotovila za dober, varen in učinkovit terapevstki proces, za odpravljanje psihičnih težav, trpljenja ter podlaga za razumevanje in spoznavanje sebe, v terapevstkem odnosu z njo.

Rojena je v Sloveniji, zgodnja leta otroštva pa je preživela v Bosni in Hercegovini. Nato se je kot otrok vrnila v Slovenijo, kjer je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Kasneje se je vpisala na Falkulteto za psihoterapevtsko znanost SFU v Ljubljani. Živela je in še živi med tremi različnimi geografskimi, kulturnimi in jezikovnimi okolji, kar ji daje neprecenljivo življenjsko izkušnjo. Slednje predstavlja temelj njene osebnosti in ji daje neposredno možnost vpogleda v nekaj kar imenujemo enakopravnost in različnost med ljudmi in okolji. V Zavodu se ukvarja z individualno psihoterapijo in kot sodelavka in ko-terapevtka (specializantka) sodeluje pri projektih za nudenje psihosocialne pomoči, pri svetovanju, raziskovanju v psihoterapiji in pri izobraževanju. Njen
občutek in izkušnje za delo z otroki, občutek za ranljivost človeka kot tudi skupin, so pomembni pri storitvah in delu, ki jih izvaja Zavod.
Kot specializantka psihoterapije je predstavnica sedanjosti in prihodnosti psihoterapevtskega dela in poklica psihoterapevta, ki v Sloveniji zenkrat še ni uradno prepoznan, kot samostojen poklic.

Scroll to Top